Partnerzy

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

SMB istnieje od 1995 roku i jest organizacją non-profit zrzeszającą najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży, edukacja, promocja najlepszych praktyk oraz wspieranie firm stosujących najwyższe standardy działania. Stowarzyszenie aktywnie opiniuje projekty ustaw dotyczących rynku komunikacji marketingowej oraz dba o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych m.in. w Kodeksie Etycznym SMB. Udział w pracach SMB daje możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z liderami rynku i profesjonalistami z branży.